Proiectare

Proiectare - utilitati publice

Proiectare - utilitati publice (energie electrica, gaze, apa-canal) pentru cladiri civile, industriale, comerciale, birouri, rezidentiale.
 • studii de fezabilitate
 • concept
 • intocmirea de studii de solutie
 • avize si autorizatii
 • proiect tehnic
 • detalii executie

Executie

Executie– bransamente

Executie– bransamente la utilitati publice pentru cladiri civile, industriale, comerciale, de birouri si rezidentiale.

Instalatii electrice

 • bransamente joasa tensiune - 0.4 KV
 • bransamente medie tensiune 0.4-20 KV
 • posturi de transformare

Instalatii gaze naturale

 • extinderi de retele
 • bransamente de gaze naturale de redusa, joasa si medie presiune
 • statii de reglare si masura (SRM-uri)

Apa si canalizare

 • bransamente apa
 • racorduri si extindere la canalizare

Consultanta

Consultanta in domeniul utilitatilor publice

Consultanta - in domeniul utilitatilor publice pentru cladiri civile, industriale, comerciale, de birouri si rezidentiale.
 • de specialitate (utilitati publice, arhitectura)
 • studii de utilitati
 • due dilligence
 • obtinere avize si autorizatii